Kamil Kinas

Redaktor prowadzący pisma: Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, Magazyn ODO, Prawo Budowlane